Kuopio 4-5.4.2017

Infokirje 

Lähipäivien materiaalit:

Simulaatio-oppimisen lähtökohdat

Simulaatioharjoituksen suunnittelu

Oppimiskeskustelun rakenne ja merkitys oppimisen edistäjänä

Simulaatio- oppimiseen liittyviä lähteitä

Simulaatioharjoitusten suunnittelulomakkeet

Advertisements