Savonian simulaatio-ohjaajakoulutus alkaa hahmottua

Projektissa kehitetty simulaatio-ohjaajakoulutus on nyt pilotoitu kahdesti ja alkaa lähennellä täydellisyyttä :). Keräämme 2. pilotista esille nousseet kehittämisehdotukset ja vahvuudet ja jalostamme koulutuksen huippuunsa alkuvuonna pidettävään 3. pilottiin, joka toteutetaan Savonian uudessa simulaatiokeskuksessa.

Koulutus on 2 opintopisteen laajuinen, 1 teoriapäivä, etätyöskentely, 2 päivää harjoituksia

Koulutuksemme erinomaisuustekijöiksi ovat nousseet ainakin seuraavat tekijät:

 • Harjoituksen suunnitelman (skenaario) laatiminen ohjatusti (8h)
  – koulutuksessa laadittu harjoituksen suunnitelma ei ole vain harjoitus, vaan se hiotaan koulutuksen aikana täysin toteuttamiskelpoiseksi
 • Mentorin tuki ja ohjaus koko koulutuksen ajan (myös harjoituksissa)
 • Harjoituksissa keskitytään erityisesti jälkipuinnin pedagogiseen ohjaamiseen
 • Kaksipäiväisissä harjoituksissa simuloidaan simulaatioita, jolloin osallistujat saavat kokemuksen eri rooleissa toimisesta
 • Osallistujat saavat projektissa kehitetyn Simulaatio-ohjaajan käsikirjan (mobiiliversio suunnitteilla, jolloin voit käyttää käsikirjaa myös puhelimestasi tai tabletiltasi)
 • Koulutuksessa käytettävä materiaali on näyttöönperustuvaa ja monimediaista
 • Koulutuksen käyneille oma oppimisympäristö, jossa nähtävillä kaikki koulutuksessa laaditut harjoituksen suunnitelmat myös koulutuksen jälkeen (syntyy simulaatio-ohjaajien verkosto ja skenaariopankki)
 • Harjoittelut tapahtuvat upouudessa simulaatiokeskuksessamme
 • Kohderyhmä: sosiaali- ja terveysalan henkilöstö monialaisesti sekä opetushenkilöstö eri kouluasteilla – ja sektoreilla

2. pilotoinnin jälkeen pilotoivat opettajat kommentoivat mm. seuraavasti:
“Huippu jo nyt – miten tätä voisi enää kehittää”
” 2 opintopistettä on aivan liian vähän siihen nähden, että oppimista tapahtui ainakin 10 opintopisteen edestä”

Jatkamme kehittämistä!

Advertisements
Posted in Projektin eteneminen, Projektiryhmän työskentely | Leave a comment

Simulaatio-ohjaajakoulutus – 2. pilotti

Projekti on edennyt simulaatio-ohjaajakoulutuksen toiseen pilottivaiheeseen. Harjoituksia toteutetaan Savonian väliaikaisissa simulaatiotiloissa vuoden vaihteeseen asti, jolloin saamme upouuden simulaatiokeskuksen, ks.Simula

 

Voimavaralähtöisen haastattelun simulointia

Voimavaralähtöisen haastattelun simulointia

Jälkipuinnin harjoittelua

Jälkipuinnin harjoittelua

Aside | Posted on by | Leave a comment

Projektissa tähän mennessä työstettyä

Mikäli blogin päivityksistä voisi tulkita projektin etenemistä, niin saattaisi vaikuttaa siltä, että mitään ei ole tehty – tai sitten, että on tehty niin paljon, ettei blogin päivittämiseen ole jäänyt aikaa :).

Projektimme on edennyt täysin tavoitteiden mukaisesti. Tähän mennessä projektissa työskennelleet opettajat ovat laatineet ohjatusti (moniammatillisia) harjoituksen suunnitelmia (=skenaariot) ja samalla pilotoineet projektiryhmän laatimia harjoituksen suunnitelmalomakkeita. Lisäksi opettajat ovat valmistaneet simulaatioharjoituksiinsa liittyvät lyhyet (n. 3 min.) orientoivat videot. Toukokuun lopussa harjoitellaan kahden päivän ajan simulaatioharjoitusten vetämistä ja keskitytään erityisesti jälkipuinnin läpiviemiseen.

Projektiryhmä on työstänyt kevään aikana simulaatio-ohjaajan käsikirjaa, jota myös pilotoidaan toukokuussa. Lisäksi projektiryhmä on suunnitellut syksyllä toteutettavaa simulaatio-ohjaajakoulutuksen 2. pilottivaihetta, jossa hyödynnytään 1. vaiheesta saatuja palautteita. Kyseiseen koulutukseen valmistetaan myös simulaatio-opetukseen orientoiva video.

Tavoitteena on myös perustaa skenaariopankki, mihin kaikki Savoniassa ja Savon koulutuskuntayhtymässä laaditut harjoituksen suunnitelmat tallennetaan jaettavaksi kaikkien simulaatio-opetusta toteutettavien käyttöön. Ajatuksena on pyytää yhteistyöhön myös Karelia-amk ja Jamk. Neuvotteluja heidän kanssaan ei ole vielä käyty.

Projektin päätösseminaari pidetään yhdessä Simula-projektin (simulaatiokeskuksen kehittämisprojekti)  kanssa kevättalvella 2014

Kommenttejanne odotellen!

Sulaneen Kallaveden ja keväisen Puijon juurelta, Aija
ps. löysin pari mielenkiintoista simulaatiopedagogiikkaan liittyvää projektia:

Nordic Simulators: Nukkepotilaille oikeaa hoitoa autenttisissa tiloissa
MediPro: Simulaatiopedagogiikka ensihoidon koulutus- ja palveluprosesseissa
ja tässä vielä lisätietoa ylläolevasta hankkeesta

Posted in Projektin eteneminen | Leave a comment

Simulaatio-osaamista Kuopiossa

Käymme tällä hetkellä mielenkiintoista keskustelua Simulaatio-opetukseen ja sen kehittämiseen liittyvistä resursseista Kuopiossa.  23.11. perjantaina kokoonnuimme Rehtori Veli-Matti Tolpin kutsusta yhteisen pöydän ääreen pohtimaan, miten yhdistäisimme osaamistamme sekä muita resurssejamme järkevällä tavalla niin, että ne yhdistettyinä tuottaisivat parasta mahdollista ja samalla kustannustehokasta simulaatio-opetusta tällä alueella.

Pöydän ääreen istuutuivat asiantuntijat Savoniasta, Pelastusopistolta, Sakkylta (2.aste) ja Kuopion yliopistollisesta sairaalasta.

Kuopiossa on simulaatiotiloja Pelastusopistolla ja Itä-Suomen yliopistolla. Savonia-ammattikorkeakouluun valmistuu 400 m2:n simulaatio-opetustilat ja Kuopion yliopistollisen sairaalan uudisrakennukseen on myös suunnitteilla simulaatio-opetustiloja. Pelastusopisto järjestää simulaatio-ohjaajakoulutusta, myös Simupeda-projektin tavoitteena on kehittää simulaatio-ohjaajakoulutus. Entäpä, kun tähän lisätään visiot virtuaalisimuloinnista ja virtuaalisairaalasta…

Saas nähdä, mitä kaiken edellä mainitun yhdistäminen ja synergian hyödyntäminen meille vielä tuottaakaan! – pysy siis kanavalla 🙂

Posted in Projektin eteneminen | Leave a comment

Opettajat orientoitumassa simulaatiopedagogiikkaan

Simupeda-projektissa työskentelevät opettajat orientoituvat simulaatiopedagogiikkaan 4+4 tunnin koulutuksessa. Koulutuksen tavoitteena on saada yhteinen ymmärrys simulaatiosta opetuksen menetelmänä. Tämän pohjalta Savonian ja Sakkyn opettajat lähtevät suunnittelemaan monialaisia simulaatioharjoituksia ja niiden suunnitelmia.

Koolla on joukko opettajia, jotka edustavat fysioterapiaa, radiologiaa, sosiaalityötä, bioanalytiikkaa, kirurgista hoitotyötä ja mielenterveystyötä. Koulutuksen ensimmäisessä osassa pohdittiin, mitä on simulaatiopedagogiikka, miten sitä sovelletaan muille aloille kuin akuuttiin hoitotyöhön ja ensihoitoon, käykö “perinteiset” simulaatioharjoituksen käsitteet (esim. kliiniset tavoitteet, ei-tekniset tavoitteet) myös muille aloille, mihin simulaatioita kannattaa käyttää ja mihin ei, jne. Koulutuksen toisessa osassa opettajat harjoittelevat laatimaan simulaatioharjoituksen suunnitelman (skenaario) joko monialaisesti tai yhdelle alalle.

Posted in Opettajien työskentely | Leave a comment

Mitä on simulaatiopedagoginen ydinosaaminen?

22.10.2012 projektiryhmä kokoontui työpajaan pohtimaan, mitä on simulaatiopedagoginen ydinosaaminen. Mitä opettajan on osattava käyttäessään simulaatiota opetuksessaan? Eroaako simulaatiopedagogiikka muusta pedagogiikasta? Millainen oppimiskäsitys tulevan simulaatio-ohjaajakoulutuksen taustalle valitaan?

Keskustelu oli taas kerran runsasta ja innoittavaa. Projektiryhmämme vahvuus on siinä, että mukana on noviiseja ja jo pitkään simulaatio-opetusta toteuttaneita ja sitä tutkineitakin henkilöitä. Aloittelijoiden kysymyset synnyttävät uusia pohdittavia asioita ja antavat samalla viitteitä siitä, millaisia asioita simulaatio-ohjaajakoulutuksessakin sitten tulee käsitellä ja millä tasolla 🙂

Keskustelun tuloksena syntyi alustava sisältöluonnos simulaatio-ohjaajan käsikirjaksi. Se toimikoon tästä eteenpäin projektiryhmän työskentelyä ohjaavana runkona. Työskentely tapahtuu nimetyissä pienryhmissä ja työn kulloistakin vaihetta kokoonnutaan pohtimaan ja arvioimaan koko porukan voimin projektiryhmän kokouksiin.

Simulaatio-ohjaajan käsikirjaa työstetään avoimena prosessina Google Drivessa.  Tervetuloa mukaan osallistumaan ja kommentoimaan!

 

 

Posted in Projektiryhmän työskentely | Leave a comment

Työn alla simulaatio-ohjaajakoulutuksen tavoitteet

Simupeda-projektin projektiryhmä kokoontui tänään päivittämään projektin tilannetta ja kuulemaan palautetta maailmalta. Birgitta, Eeva ja Tommi osallistuivat Pelastusopiston simulaatio-ohjaajakoulutukseen ja Saimian seminaariin. Saimiassa olivat myös Päivi ja Marko. Heikki puolestaan oli luennoimassa Saimian seminaarissa.

Projektissa on seuraavana työnalla kehitettävän simulaatio-ohjaajakoulutuksen tavoitteiden muotoilu ja määrittely (ks. Projektiryhmä-sivu yllä) sekä projektissa työskentelevien opettajien orientointikoulutuksen suunnittelu.

Posted in Projektiryhmän työskentely | Leave a comment