Seminaarissa esiintyvät

Suvi Aura

Suvi Aura

Suvi Aura

Toimin KYSissä kliinisen hoitotyön opettajana ja hyödynnän simulaatio-oppimista ja –opetusta henkilökunnan täydennyskoulutuksissa.  Kuulun simulaatiopedagogiikan kehittämishankkeen (SIMUPEDA) projektiryhmään ohjaajakouluttajana. Olen hyvin kiinnostunut simulaatio-oppimisesta myös tutkimuksellisesta näkökulmasta (Pro Gradu ja artikkeli simulaatio-oppimisesta v. 2011). Tällä hetkellä olen Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnan tohtorikoulutettava ja väitöskirjassani tutkin simulaatio-oppimisen vaikuttavuutta. Toimin 20.3 olevassa Simulaatioharjoituksen suunnittelu ja toteutus- työpajassa yhtenä työpajan vetäjänä.

____________________________________________________________________

Peter Dieckmann

Peter Dieckmann

Dr. Peter Dieckmann
Ph.D., Dipl.-Psych., Psychodrama Director (DAGG)

Peter is working with training simulation since 1999 and being employed in patient simulation centres since 2001. Peter investigated simulator training in different domains (aviation, ship simulator, truck driving simulators, nuclear powerplants, screen-based simulators and patient simulators) and wrote his Ph.D. thesis on using simulators in Anaesthesiology. His research focuses on understanding simulation as a social practice, trying to optimize the interplay of concepts and technology as well as using simulators to understand human error.

Peter is certified as Psychodrama Director – an experienced-based method for consulting and therapy; he is regularly invited speaker at conferences around simulation and has led numerous workshops around debriefing, simulation, and crisis resource management at conferences and in simulation centres. His spare time he fills with windsurfing and photography.Currently he is employed as researcher at the Danish Institute for Medical Simulation (DIMS) and the overall co-ordiantor of the EuSim Courses.

_________________________________________________________________________________

Eeva Haavisto

Eeva Haavisto

Eeva Haavisto

Toimin Savon ammatti- ja aikuisopistossa hoitotyön lehtorina lähihoitajakoulutuksen puolella. Olen mukana Simulaatiopedagogiikan kehittäminen – projektissa ja simulaatio-pedagogiikkaan perehtyminen onkin ollut itselleni erittäin innostava ja silmiä avaava kokemus.  Olen seminaarissa keskiviikkona 19.3.2014 esittelemässä Simupeda -ohjaajakoulutusta ja torstaina 20.3.2014 toimin moniammatillisten simulaatioiden rakentaminen – työpajassa yhtenä työpajan ohjaajana.

Motto: ” Vasta kun alkaa nähdä, tietää olleensa sokea.”

________________________________________________________________________________

Aija Hietanen

Aija Hietanen

 Aija Hietanen

Simulaatiopedagogiikan kehittäminen -projektin projektipäällikkö, Savonia-amk. Simulaatio-ohjaajakoulutuksen saanut projektisuunnittelija, henkilöstökouluttaja, some-asiantuntija ja opetusteknologiamentori kollegoille.

Motto: ” Simulaatiot sytyttää!”

_____________________________________________________________

Arja Kemiläinen

Arja Kemiläinen

Arja Kemiläinen

Hoitotyön lehtori ja tällä hetkellä mukana kahdessa simulaatioihin  liittyvässä  hankkeessa ; Simulaatiopedagogiikan kehittäminen –projektissa    ja SIMULA-projektissa, jonka keskeisenä tuloksena perustettiin Savonian terveysalalle simulaatiokeskus. Olen toiminut kolme vuotta simulaatio-ohjaajana ja nyt simulaatiopedagogiikka hankkeessa simulaatio-ohjaajakouluttajana.Toimin  20.3 olevassa Simulaatioharjoituksen suunnittelu ja simulaatioharjoituksen toteutus-  työpajassa yhtenä työpajan vetäjänä.

_______________________________________________________

Jonna Koponen

Jonna Koponen

Jonna Koponen, FT

Työskentelen yliopistonlehtorina Itä-Suomen yliopistossa kauppatieteiden laitoksella ja kuulun kansainvälisen liiketoiminnan ja myynninjohtamisen tutkimusryhmään. Olen työskennellyt viestinnän- ja draamakasvatuksen opettajana vuodesta 2002 lähtien niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Väitöskirjatyössäni tutkin lääketieteen opiskelijoille suunnatun vuorovaikutuskoulutuksen vaikuttavuutta ja vertailin kolmen draamakasvatukseen pohjautuvan oppimismenetelmän soveltuvuutta vuorovaikutusosaamisen oppimiseen. Tutkimuksessa vertaillut menetelmät olivat 1) työpajateatteri, 2) simuloidut potilaat ja 3) roolipeli. Lisätietoja tutkimuksesta: http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-8816-0

Nykyisessä työssäni sovellan draamakasvatuksen menetelmiä kansainvälisen liiketoiminnan ja myynnin kontekstiin (olen kehittänyt mm. Myyntiteatteri-oppimismenetelmän). Olen Johtolanka-draamaryhmän perustajajäsen ja kuulun Turinateatteri-ryhmään. Draamakasvatuksessa minua kiehtoo filosofinen ajatus siitä, että draamakasvatus on vakavaa leikillisyyttä: vaikka draama on leikkiä ja perustuu fiktion ja roolien rakentamiseen, on sen tarkoitus kuitenkin aina vakava.

Motto: “Draama on vakavaa leikkiä”

____________________________________________________________________________

Annika Korhonen

Annika Korhonen

  Annika Korhonen

Olen kuntoutusalan opettaja lähihoitajakoulutuksessa Savon ammatti- ja aikuisopistossa. Olen koulutukseltani fysioterapeutti ja terveystieteiden maisteri pääaineenani hoitotiede. Olen mukana seminaarissa 19.3. puhumassa kokemuksista ja visioista simulaatio-opetuksessa sosiaali- ja terveysalalla.

Minulle tarjoutui mahdollisuus osallistua simulaatio-ohjaajakoulutukseen viime syksynä. Tällainen toiminnallisten menetelmien opettaja sai koulutuksessa todellisen kipinän simulaatioita kohtaan. Olen käyttänyt simulaatioita nyt eri ryhmien kanssa viime syksystä alkaen hyvällä menestyksellä. Eniten simulaatiopedagogiikassa kiehtoo menetelmän käytännönläheisyys, positiivisuus, opiskelijalähtöisyys ja toisaalta moniammatillinen toiminta eri alan opettajien kesken.

____________________________________________________________

Kristiina Kukkonen

Olen sosiaalialan lehtori Iisalmesta. Olen ollut mukana Simupeda projektissa. Olen muutenkin kiinnostunut kehittämään opetusta. Käytän varsin paljon erilaisia toiminnallisia menetelmiä opetuksessa. Kokeilin syksyllä simulaatio-harjoituksia Sosiaalan asiakastyö ja kohtaaminen opintojaksolla. Kokeilu innostaa jatkamaan.

____________________________________________________________

Jouni Kurola

Toimin KYS:n ensihoitopalveluiden ylilääkärinä. SIMULA projektissa olen saanut olla mukana KYSin edustajana ohjausryhmässä, mikä on ollut mielenkiintoista ja avannut näköaloja simulaatio-opetuksen kehittämiseen ja simulaatio-verkottumiseen koko Kuopion kampus-alueella.

_____________________________________________________________

Kirsimarja Metsävainio

Olen anestesiologian erikoislääkäri KYSstä, jossa työskentelen ensi- ja tehohoidossa ja olen myös Itä-Suomen yliopiston kliininen opettaja eli koulutan tulevia lääkäreitä. Olen yliopiston simulaatioyksikön Taitostudian vastuulääkäri ja olen käyttänyt simulaatio-opetusta lääketieteen perusopetuksessa, erikoistuvien lääkäreiden koulutuksessa ja KYSn henkilökunnan moniammatillisessa koulutuksessa. Olen toiminut näissä Savonia AMK:n simulaatioprojekteissa KYSn edustajana tuoden mukanani kokemusta simulaatioiden toteuttamisesta. Erityisen lähellä sydäntäni on moniammatillisuus ja työskentely yhdessä potilasturvallisuuden lisäämiseksi.

Motto: “ Simuloidu joka päivä”

_____________________________________________________________________________

Marjukka Nurro

Marjukka Nurro

Marjukka Nurro

Olen hoitotyön lehtori, pääaineinani mielenterveys- ja päihdetyö, osa työstäni on opinto-ohjausta. Kävin simulaatio-ohjaajakoulutuksen vuonna 2013. Minua kiinnostaa simulaatioiden käyttöönotto opetuksessa, ne tuntuvat olevan muutamien kokeilujen perusteella hyvä lisä pienessä mittakaavassa käyttämiini draamallisiin menetelmiin.

Motto: “Ei olla kuitenkaan teatterikorkeakoulussa.”

_______________________________________________________________________________

Birgitta Ojala

Olen hoitotyön opettajana lähihoitajakoulutuksessa Savon ammatti- ja aikuisopistossa ja mukana Simulaatiopedagogiikan kehittäminen –projektissa. Olen seminaarissa 19.3. esittelemässä Simupeda -ohjaajakoulutusta ja 20.3. moniammatillisten simulaatioiden rakentaminen –työpajassa yhtenä ohjaajana.

Motto: ”Lukemalla ei uimaan opi, vetteen se on mäntävä.”

 _________________________________________________________________________

Margit Patronen

Margit Patronen

Margit Patronen

Olen sosiaalialan lehtorina Savon ammatti- ja aikuisopistossa. Kävin simulaatio-ohjaajakoulutuksen vuonna 2013 ja olen todella tyytyväinen, että perehdyin simulaatio pedagogiikkaan. Aiemmin olen käyttänyt paljon opetuksessani improvisaatiota, joka on yksi draamakasvatuksen menetelmä. Draamaan perehdyin kansalaisopiston kursseilla. Molemmat menetelmät toimivat opetustilanteissa, joihin liittyy tarkkaan määriteltyä toimintaa  ja erilaisten ihmisten kohtaamisia esim. päihtynyt vanhus ensiavussa. Into ja haaste viedä omaa pedagogista osaamista pintaa syvemmälle johti minut simulaatio-oppimisen pariin, enkä ole katunut

________________________________________________________________________________________

Mikko Pääkkönen

Olen ohjelmistosuunnittelija Savonia-ammattikorkeakoulussa ja olen mukana Simula-projektissa AV-asiantuntijan roolissa. Simulaatiotilanteisiin liittyy äänen ja kuvan välittäminen toimintatilaan sekä äänen ja kuvan tallentaminen jälkipuintia varten.

Motto: “Insinööri, jotta elämä ei olisi liian helppoa!”

______________________________________________________________________________________________

Ritva Ronkainen

Toimin koulutuspäällikkönä Savon ammatti- ja aikuisopistossa sosiaali- ja terveysalan Kuopion yksikössä.  Vastuualueenani ovat lähihoitajatutkinnon perusopintoryhmät.  Kuulun Simulaatiopedagogiikan kehittäminen, (Simupeda) -hankkeen ohjausryhmään.  Mielenkiinnolla olen seurannut hankkeen etenemistä ja olen todella iloinen siitä, kuinka innostuneesti opettajat ovat osallistuneet simulaatiopedagogiikan kehittämiseen ja sen soveltamiseen moniammatillisesti.

______________________________________________________________

Susanna Saano

Olen KYS:n sairaala-apteekissa työskentelevä proviisori ja farmasian tohtori. Olen koko työurani ollut opetustehtävissä, ensin entisessä Kuopion yliopistossa ja sitten sairaala-apteekissa koulutusvastaavana ja valtakunnallistuneen LOVe-Lääkehoidon osaaminen verkossa -koulutuksen sisällöntuottajana ja vastuuhenkilönä. Erilaiset opetusmenetelmät kiinnostavat ja uusien menetelmien opettelu pitää mielen virkeänä. Siksi hakeuduin viime syksynä simulaatio-ohjaajakoulutukseen. Simulaatiopedagogiikkaa on siis itselleni varsin tuore asia enkä ole sitä vielä koulutukseen liittyvää harjoitusta lukuun ottamatta toteuttanut. Menetelmä on kiehtova ja luo varmasti monia mahdollisuuksia. Itseäni kiinnostaa tällä hetkellä se, kuinka menetelmää voisi käyttää esim. uusien käytänteiden jalkauttamiseen työelämässä.

________________________________________________________________________________________

Marja Silén-Lipponen

Olen hoitotyön lehtori ja projektipäällikkö SIMULA-hankkeessa, jossa kehitetään pedagogiikkaa ja oppimisympäristöä simulaatio-oppimista edistäväksi. Olen ollut kolme vuotta simulaatio-ohjaajana ja simulaatiopedagogiikka hankkeessa simulaatio-ohjaajakouluttajana. 20.3 seminaaripäivässä olen jälkipuinti työpajan toinen ohjaaja. Theseuksesta löytyy muutamia opinnäytetöitä, joita on tuotettu simula-hankkeessa. Myös lyhyt kirjoitukseni perioperatiivisen hoidon oppimisesta on saatavilla syksyn 2013 PINSETTI-lehdestä otsikolla Simulaatioilla innostavasti osaamista ja innostusta perioperatiiviseen hoitotyöhön.

______________________________________________________________

Päivi Smahl

Päivi Smahl

Päivi Smahl

Hoitotyön ja ensihoidon opettaja. Olen ollut mukana molemmissa simulaatioprojekteissamme (Simula ja Simupeda) ja ensihoidon koulutuksen kautta päässyt jo viimeisten kymmenen vuoden ajan perehtymään simulaatioiden käyttöön opetuksessa. Simulaatio-ohjaajakoulutuksen käytyäni olen toiminut aktiivisesti simulaatio-ohjaajana ja Simupeda-projektin myötä myös simulaatio-ohjaajakouluttajana. Seminaaripäivässä 20.3. olen jälkipuinti-työpajassa toisena ohjaajana.

Motto: “Simulaatioista virtaa työhön!”

_____________________________________________________________

Tiina Sutinen

TtT, lehtori, Savon ammatti- ja aikuisopistosta. Olen seminaarin paneelissa tuomassa näkökulmaa draamallisiin menetelmiin.

______________________________________________________________

Marko Tolonen

Marko Tolonen

Marko Tolonen

Minä olen Marko Tolonen, 36-vuotias ensihoidon opettaja Savonia-ammattikorkeakoulussa. Olen saanut itse oppia simulaatiopedagogiikan keinoin pelastajaksi ja sittemmin ensihoitajaksi ja kasvaa ymmärtämään simulaation valtavat mahdollisuudet.  Nyt olen jo itse opettanut simulaation keinoin vuodesta 2008, jolloin olin mukana  simulaatio-ohjaajakoulutuksessa. Simulaatio-oppiminen on opettajalle aina hyvin kiitollista, sillä menetelmää kohtaan tulevan positiivisen palautteen määrä on todella suuri.

Oma mottoni simulaatiopedagogiikasta on “ryhmän vuorovaikutuksellisuus tekee simulaation”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s