Projektissa tähän mennessä työstettyä

Mikäli blogin päivityksistä voisi tulkita projektin etenemistä, niin saattaisi vaikuttaa siltä, että mitään ei ole tehty – tai sitten, että on tehty niin paljon, ettei blogin päivittämiseen ole jäänyt aikaa :).

Projektimme on edennyt täysin tavoitteiden mukaisesti. Tähän mennessä projektissa työskennelleet opettajat ovat laatineet ohjatusti (moniammatillisia) harjoituksen suunnitelmia (=skenaariot) ja samalla pilotoineet projektiryhmän laatimia harjoituksen suunnitelmalomakkeita. Lisäksi opettajat ovat valmistaneet simulaatioharjoituksiinsa liittyvät lyhyet (n. 3 min.) orientoivat videot. Toukokuun lopussa harjoitellaan kahden päivän ajan simulaatioharjoitusten vetämistä ja keskitytään erityisesti jälkipuinnin läpiviemiseen.

Projektiryhmä on työstänyt kevään aikana simulaatio-ohjaajan käsikirjaa, jota myös pilotoidaan toukokuussa. Lisäksi projektiryhmä on suunnitellut syksyllä toteutettavaa simulaatio-ohjaajakoulutuksen 2. pilottivaihetta, jossa hyödynnytään 1. vaiheesta saatuja palautteita. Kyseiseen koulutukseen valmistetaan myös simulaatio-opetukseen orientoiva video.

Tavoitteena on myös perustaa skenaariopankki, mihin kaikki Savoniassa ja Savon koulutuskuntayhtymässä laaditut harjoituksen suunnitelmat tallennetaan jaettavaksi kaikkien simulaatio-opetusta toteutettavien käyttöön. Ajatuksena on pyytää yhteistyöhön myös Karelia-amk ja Jamk. Neuvotteluja heidän kanssaan ei ole vielä käyty.

Projektin päätösseminaari pidetään yhdessä Simula-projektin (simulaatiokeskuksen kehittämisprojekti)  kanssa kevättalvella 2014

Kommenttejanne odotellen!

Sulaneen Kallaveden ja keväisen Puijon juurelta, Aija
ps. löysin pari mielenkiintoista simulaatiopedagogiikkaan liittyvää projektia:

Nordic Simulators: Nukkepotilaille oikeaa hoitoa autenttisissa tiloissa
MediPro: Simulaatiopedagogiikka ensihoidon koulutus- ja palveluprosesseissa
ja tässä vielä lisätietoa ylläolevasta hankkeesta

Advertisements

About Aija Hietanen

Aija työskentelee Savonia-ammattikorkeakoulun terveysalan Kuopion yksikössä
This entry was posted in Projektin eteneminen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s