Opettajat orientoitumassa simulaatiopedagogiikkaan

Simupeda-projektissa työskentelevät opettajat orientoituvat simulaatiopedagogiikkaan 4+4 tunnin koulutuksessa. Koulutuksen tavoitteena on saada yhteinen ymmärrys simulaatiosta opetuksen menetelmänä. Tämän pohjalta Savonian ja Sakkyn opettajat lähtevät suunnittelemaan monialaisia simulaatioharjoituksia ja niiden suunnitelmia.

Koolla on joukko opettajia, jotka edustavat fysioterapiaa, radiologiaa, sosiaalityötä, bioanalytiikkaa, kirurgista hoitotyötä ja mielenterveystyötä. Koulutuksen ensimmäisessä osassa pohdittiin, mitä on simulaatiopedagogiikka, miten sitä sovelletaan muille aloille kuin akuuttiin hoitotyöhön ja ensihoitoon, käykö “perinteiset” simulaatioharjoituksen käsitteet (esim. kliiniset tavoitteet, ei-tekniset tavoitteet) myös muille aloille, mihin simulaatioita kannattaa käyttää ja mihin ei, jne. Koulutuksen toisessa osassa opettajat harjoittelevat laatimaan simulaatioharjoituksen suunnitelman (skenaario) joko monialaisesti tai yhdelle alalle.

Advertisements

About Aija Hietanen

Aija työskentelee Savonia-ammattikorkeakoulun terveysalan Kuopion yksikössä
This entry was posted in Opettajien työskentely. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s