Mitä on simulaatiopedagoginen ydinosaaminen?

22.10.2012 projektiryhmä kokoontui työpajaan pohtimaan, mitä on simulaatiopedagoginen ydinosaaminen. Mitä opettajan on osattava käyttäessään simulaatiota opetuksessaan? Eroaako simulaatiopedagogiikka muusta pedagogiikasta? Millainen oppimiskäsitys tulevan simulaatio-ohjaajakoulutuksen taustalle valitaan?

Keskustelu oli taas kerran runsasta ja innoittavaa. Projektiryhmämme vahvuus on siinä, että mukana on noviiseja ja jo pitkään simulaatio-opetusta toteuttaneita ja sitä tutkineitakin henkilöitä. Aloittelijoiden kysymyset synnyttävät uusia pohdittavia asioita ja antavat samalla viitteitä siitä, millaisia asioita simulaatio-ohjaajakoulutuksessakin sitten tulee käsitellä ja millä tasolla 🙂

Keskustelun tuloksena syntyi alustava sisältöluonnos simulaatio-ohjaajan käsikirjaksi. Se toimikoon tästä eteenpäin projektiryhmän työskentelyä ohjaavana runkona. Työskentely tapahtuu nimetyissä pienryhmissä ja työn kulloistakin vaihetta kokoonnutaan pohtimaan ja arvioimaan koko porukan voimin projektiryhmän kokouksiin.

Simulaatio-ohjaajan käsikirjaa työstetään avoimena prosessina Google Drivessa.  Tervetuloa mukaan osallistumaan ja kommentoimaan!

 

 

Advertisements

About Aija Hietanen

Aija työskentelee Savonia-ammattikorkeakoulun terveysalan Kuopion yksikössä
This entry was posted in Projektiryhmän työskentely. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s